سفارش ورودی گوگل واقعی با امکانات کامل

سفارش ورودی گوگل به صورت هوشمند و واقعی

سفارش ورودی گوگل واقعی با امکانات کامل در سئو آی پی رنک هوشمند میباشد از طریق سامانه آنلاین ورودی گوگل امکان سفارش سازی بر اساس کشور و لینک ورودی و دستگاه بازدید کننده سایت و مدت زمان ماندگاری کاربری و منبع بازدید سایت فراهم شده است

خرید ورودی گوگل

مراحل ارسال ورودی گوگل به چه صورت است ؟

ابتدا در سامانه ثبت نام کنید و سپس بر اساس پلن انتخاب یکی از پلن ها را انتخاب و کافی است سایت خود را وارد و گزینه های کشور  مبدا بازدید و منبع و مدت زمان ماندگاری کاربر را انتخاب کنید و ورودی لازم را دریافت کنید

1-بررسی سئو سایت

2-بررسی کلمات کلیدی

3-انجام سئو سایت

4-پیشنهاد پلن ورودی گوگل

5-دریافت ورودی از کلمه کلیدی

6-افزایش بازدید واقعی سایت

افزایش ورودی گوگل

آنالیز و تحلیل سایت